ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมจัดการประชุมผู้ครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 560) 12 พ.ย. 57
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 (อ่าน 772) 09 พ.ย. 57
ผู้อำนวยการ เอนก ตาคำ ร่วมไว้อาลัย และวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ (อ่าน 651) 09 พ.ย. 57
ผลิตภัณฑ์ลวดลายเวียงกาหลง (อ่าน 588) 09 พ.ย. 57
การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย (อ่าน 490) 03 พ.ย. 57
กิจกรรมเลี้ยงรับส่งผู้บริหาร ปี 2557 (อ่าน 487) 03 พ.ย. 57
ศึกษาดูงาน เรื่องการเขียนรายงาน 7 หมวด ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (อ่าน 556) 03 พ.ย. 57
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557 (อ่าน 497) 03 พ.ย. 57
ต้อนรับผู้อำนวยการเอนก ตาคำ (อ่าน 843) 03 พ.ย. 57