ข่าวประชาสัมพันธ์
ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
                    โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดการอบรม "ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร" ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือรวม 73 นาย โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์เป็นวิทยากรในการอบรม มีนายปรีชา จันทะสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือด้านการจราจรให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน โรงเรียน และตัวผู้เข้าอบรมเอง และ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
 
 
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 253 ครั้ง