ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 86) 16 มิ.ย. 63
นักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 202) 12 เม.ย. 63
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 154) 04 มี.ค. 63
กิจกรรมวันครู (อ่าน 151) 29 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 224) 29 ม.ค. 63
การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตเบญจมิตรสัมพันธ์ “60 ปีแม่เจดีย์เกมส์” (อ่าน 326) 12 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 227) 31 ต.ค. 62
พิธีทำบุญปล่อยปลามหากุศลโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 244) 10 ก.ย. 62
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (อ่าน 240) 03 ส.ค. 62
พิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ (อ่าน 285) 26 ก.ค. 62
วันภาษาไทย สืบสานวรรณคดี (อ่าน 213) 26 ก.ค. 62
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 274) 27 มิ.ย. 62
กิจกรรมพาน้องขึ้นม่อน 2562 (อ่าน 228) 13 มิ.ย. 62
กิจกรรมไหว้ครู 2562 (อ่าน 459) 13 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 233) 01 มิ.ย. 62
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 374) 03 มี.ค. 62
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด (อ่าน 413) 11 ก.พ. 62
ต้อนโรงเรียนตระพังพิทยาคม (อ่าน 486) 25 ม.ค. 62
การอบรมนักธุรกิจน้อย E-Commerce (อ่าน 397) 25 ม.ค. 62
การประเมินโครงการโรงเรียนสวยฯ (อ่าน 418) 11 ม.ค. 62
กีฬาสีภายในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 573) 28 ธ.ค. 61
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน (อ่าน 446) 30 พ.ย. 61
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน สานสัมพันธ์น้องพี่ ไทยสังคม (อ่าน 440) 10 พ.ย. 61
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 353) 09 พ.ย. 61
การประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตเบญจมิตร (อ่าน 433) 08 พ.ย. 61
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ (อ่าน 402) 01 พ.ย. 61
กษิณา ปราชญ์ปรีชา มุฑิตาจารย์ (อ่าน 432) 28 ก.ย. 61
พิธีเปิดโรงอาหาร 60 ปีแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 391) 28 ก.ย. 61
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 367) 22 ก.ย. 61
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 408) 16 ก.ย. 61
การตรวจติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (อ่าน 621) 10 ก.ย. 61
รับธงเจ้าภาพกีฬาสหวิทยาเขตเบญจมิตร (อ่าน 416) 26 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 404) 10 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 364) 26 ก.ค. 61
พิธีถวายเทียนพรรษา (อ่าน 333) 26 ก.ค. 61
สืบสานวรรณคดี รอบรู้ดีอาเซียน ประจำปี 2561 (อ่าน 366) 26 ก.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ (อ่าน 389) 21 ก.ค. 61
การรับฟังการบรรยายการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมิน OBECQA (อ่าน 418) 13 ก.ค. 61
โครงการค่ายยุวชนคุณธรรม (อ่าน 379) 12 ก.ค. 61
พิธีรับมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (อ่าน 450) 06 ก.ค. 61