ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังการบรรยายการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมิน OBECQA
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดการการฟังคำบรรยาย  “แนวทางการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (OBECQA)”  โดยมี ดร.อัญชิสา   ยานะธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม และนายเอนก  หาญภักดีสกุล หัวหน้างานนโยบายและแผนบรรยาย  เป็นวิทยากรในการบรรยาย“แนวทางการเตรียมการเพื่อรองรับ การประเมินโรงเรียนเทียบเคียง   มาตรฐานสากล  (OBECQA)” และมีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จัดขึ้นวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,16:15   อ่าน 216 ครั้ง