กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรหมพรรณ สิทธิราษฎร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0896325196
อีเมล์ : prompan.prommayon@gmail.com

นางสาวปัทมพร ธรรณมรงศ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0931346022
อีเมล์ : pattrisia.tm1975@yahoo.co.th

นางสาวพรพิมล ทะละถา
ครู คศ.3

นางสาวพรพิมล มัลลิกาวงค์
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ บรรลือ
ครู คศ.1

นางปภรัต หมื่นตาบุตร
พนักงานราชการ

Miss Millicent Wanja
ครูชาวต่างชาติ (วิชาภาษาอังกฤษ)