กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศรชัย กาวิต๊ะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0866591284
อีเมล์ : sornchai3566@gmail.com

นายสมพงศ์ พึ่งนา
ครูผู้ช่วย

นายชยณัฐ เสาร์ปา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0877892998
อีเมล์ : pungpound02@hotmail.com