ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (อ่าน 481) 18 ส.ค. 59
กิจกรรมถนนเลิศสหวิชาการ (อ่าน 489) 09 ส.ค. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 (อ่าน 488) 09 ส.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วิชาเอกนาฏศิลป์ (อ่าน 546) 26 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (อ่าน 456) 26 ก.ค. 59
พิธีถวายเทียนพรรษา (อ่าน 492) 21 ก.ค. 59
การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล (อ่าน 599) 13 ก.ค. 59
[ข่าวประกาศ]รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 526) 12 ก.ค. 59
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (อ่าน 458) 07 ก.ค. 59
[ข่าวประกาศ]รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 541) 26 มิ.ย. 59
กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด "To Be Number One" (อ่าน 521) 24 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 539) 17 มิ.ย. 59
กิจกรรมการแข่งทักษะภาษาไทย (อ่าน 594) 13 มิ.ย. 59
การพัฒนาครูในการจัดการเรียนกาสอนรูปแบบ STEM Education (อ่าน 540) 13 มิ.ย. 59
พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 464) 31 พ.ค. 59
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 467) 30 พ.ค. 59
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 931) 30 พ.ค. 59
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 727) 08 มี.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 611) 16 ก.พ. 59
กิจกรรม Open House (อ่าน 520) 16 ก.พ. 59
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด (อ่าน 550) 11 ก.พ. 59
กิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมจีน (อ่าน 490) 08 ก.พ. 59
วันครู ปี 2559 (อ่าน 682) 18 ม.ค. 59
ทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 552) 08 ม.ค. 59
กีฬาสีภายในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 610) 29 ธ.ค. 58
กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” (Bike for Dad) (อ่าน 592) 10 ธ.ค. 58
การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพลวดลายเวียงกาหลง (อ่าน 654) 10 ธ.ค. 58
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 5 ธันวามหาราช (อ่าน 610) 04 ธ.ค. 58
การฝึกทบทวนนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 753) 30 พ.ย. 58
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 682) 17 พ.ย. 58
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 745) 11 พ.ย. 58
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google apps for education (อ่าน 638) 03 พ.ย. 58
ศึกษาดูงานโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก (อ่าน 705) 03 พ.ย. 58
วันปิยมหาราช (อ่าน 614) 27 ต.ค. 58
นิทรรศการและจำหน่ายสินค้าในโครงการนักธุรกิจน้อย (อ่าน 601) 27 ต.ค. 58
การสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ (อ่าน 605) 08 ต.ค. 58
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 670) 08 ต.ค. 58
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (อ่าน 731) 29 ก.ย. 58
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (อ่าน 825) 23 ก.ย. 58
โครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช (อ่าน 656) 22 ก.ย. 58