ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์
                โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน โดยมีดร. ต่อพันธ์ ทันดรผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวิทยากรในการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาครู และบุคลกรในการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม  2561

 
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 194 ครั้ง