คณะผู้บริหาร

นายสัญญา ทะกัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0861843446
อีเมล์ : S51830828@gmail.com

นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤษฎพงษ์ นิตยารส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา