กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมนรัก นวะบุศย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร
ครู คศ.3

นายศักดา ยารังษี
พนักงานราชการ

นายไชยรัตน์ พรหมเสน
ครูอัตราจ้าง