กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศักดา ยารังษี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร
ครู คศ.3

นายธนพันธ์ พานคำดาว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนาภรณ์ ณ เชียงใหม่
ครูอัตราจ้าง