กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัจฉราพร ยารังษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสัชฌุกร แก้วคำแดง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0

นายปรีชา บุญอินทร์
ครูอัตราจ้าง