ติดต่อเรา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
139 หมู่ 6   ตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
เบอร์โทรศัพท์ 053789302


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :