ติดต่อเรา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
139 หมู่ 6   ตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
เบอร์โทรศัพท์ 053-789302 / 084-3780636
Email : maejadee@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/mjkschool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน