ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ และเทศบาลตำบลแม่ขะจานได้จัดอบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิยาคมจำนวน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วันที่ 22 กันยายน 2561
 
 
 
 
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 216 ครั้ง