ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายยุวชนคุณธรรม
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดโครงการค่ายยุวชนคุณธรรม "หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม" โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร. ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่ออบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
 
 
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 203 ครั้ง