ข่าวประชาสัมพันธ์
รับธงเจ้าภาพกีฬาสหวิทยาเขตเบญจมิตร
          ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป  วงศ์ชาลีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร  คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  รับมอบธงกีฬาเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร ซึ่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน ปีการศึกษา 2562  "60 ปี แม่เจดีย์เกมส์"
 
 
 
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 52 ครั้ง