รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 5 คน
ชื่อ-นามสกุล : ศราวุฒิ สวยสด (วุฒิ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
ที่อยู่ : 69 หมู่ 2 ต.แม่เจย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายฤทธิเกียรติ ผาบสายยาย (เคน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 178 M.2 Ban San Khi Lek
เบอร์มือถือ : 09-9383-9183
อีเมล์ : Doraamon047@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย มนตรี อมรนา (เติ้ล)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 145 หมู่ 11 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0612686167
อีเมล์ : Luy.123456@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนาวุฒิ จิเหิบ (ต้น ยังโสด)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 276 ม.6 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0940245460
อีเมล์ : tontonton84@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีรเดช ก๋าวิต๊ะ (มอส)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 31 หมู่ 13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0931313874
อีเมล์ : mos_teradath_28@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม