รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนาวุฒิ จิเหิบ (ต้น ยังโสด)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 20
อีเมล์ : tontonton84@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้บริหารหน่วยการขาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 257 ม.1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2559,17:15 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.66.51


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล