รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายฤทธิเกียรติ ผาบสายยาย (เคน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 20
อีเมล์ : Doraamon047@gmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Facebook.com/phattarakiat
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่ง : นักศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 178 M.2 Ban San Khi Lek

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 พ.ย. 2560,05:31 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.157.237


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล