ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมคว้ารางวัลระดับชาติ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 64
แสดงความยินดีกับเด็กเก่งแม่เจดีย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม คว้ารางวัลระดับชาติ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมแจ้งเปิดเรียน on site ปกติ ทั้งระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 64
ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ยกระดับมาตรการป้องกัน Covid-19 พร้อมเปิดตัว MJK.ชนะ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 64
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย สพม.ชร.
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
Active Blended Learning (ABL) การจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานเชิงรุก อบโจทย์การจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุคใหม่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 : ตอน ลักษณะเด่น
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 64
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เข้าร่วมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปี 2564
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ประเมินความพร้อมก่อนการเปิด ภาคเรียนในวันที่ ๑๔ มิถุนายน
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้งการเปิดเรียนแบบสลับวันมาเรียน
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
สันมะนะรวมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ยินดีต้อนรับสู่รั้วบานเย็นเหลือง
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
นักเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม พร้อมเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64