ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน (อ่าน 10) 30 พ.ย. 61
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน สานสัมพันธ์น้องพี่ ไทยสังคม (อ่าน 44) 10 พ.ย. 61
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 48) 09 พ.ย. 61
การประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตเบญจมิตร (อ่าน 34) 08 พ.ย. 61
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ (อ่าน 35) 01 พ.ย. 61
กษิณา ปราชญ์ปรีชา มุฑิตาจารย์ (อ่าน 97) 28 ก.ย. 61
พิธีเปิดโรงอาหาร 60 ปีแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 79) 28 ก.ย. 61
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 82) 22 ก.ย. 61
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 105) 16 ก.ย. 61
การตรวจติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (อ่าน 95) 10 ก.ย. 61
รับธงเจ้าภาพกีฬาสหวิทยาเขตเบญจมิตร (อ่าน 87) 26 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 115) 10 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 89) 26 ก.ค. 61
พิธีถวายเทียนพรรษา (อ่าน 103) 26 ก.ค. 61
สืบสานวรรณคดี รอบรู้ดีอาเซียน ประจำปี 2561 (อ่าน 108) 26 ก.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ (อ่าน 127) 21 ก.ค. 61
การรับฟังการบรรยายการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมิน OBECQA (อ่าน 134) 13 ก.ค. 61
โครงการค่ายยุวชนคุณธรรม (อ่าน 136) 12 ก.ค. 61
พิธีรับมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (อ่าน 141) 06 ก.ค. 61
อบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อ่าน 125) 04 ก.ค. 61
ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร (อ่าน 165) 04 ก.ค. 61
วันสถาปนาลูกเสือ (อ่าน 116) 29 มิ.ย. 61
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “To Be Number One” (อ่าน 148) 26 มิ.ย. 61
พิธีบวงสรวงสุนทรภู่ (อ่าน 152) 26 มิ.ย. 61
มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี (อ่าน 136) 26 มิ.ย. 61
ประเมินโครงการโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสปลอดภัยไร้มลพิษ (อ่าน 217) 18 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู (อ่าน 166) 18 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ (อ่าน 206) 29 พ.ค. 61
งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย (อ่าน 194) 29 พ.ค. 61
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 148) 29 พ.ค. 61
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 153) 27 พ.ค. 61
การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 195) 07 พ.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกกรทางการศึกษา (อ่าน 318) 20 มี.ค. 61
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 375) 12 มี.ค. 61
การอบรมโครงการ “แยกขยะ” (อ่าน 386) 06 มี.ค. 61
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 387) 28 ก.พ. 61
ถนนเลิศวิชาการ เปิดบ้านแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 390) 19 ก.พ. 61
การประชุมแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 319) 09 ก.พ. 61
การระดมความคิดเห็นโครงการ ม.จ.ค. ปลอดขยะ (อ่าน 357) 29 ม.ค. 61
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด (อ่าน 379) 27 ม.ค. 61