ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 64
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย สพม.ชร.
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
Active Blended Learning (ABL) การจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานเชิงรุก อบโจทย์การจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุคใหม่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 : ตอน ลักษณะเด่น
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 64
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เข้าร่วมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปี 2564
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ประเมินความพร้อมก่อนการเปิด ภาคเรียนในวันที่ ๑๔ มิถุนายน
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้งการเปิดเรียนแบบสลับวันมาเรียน
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
สันมะนะรวมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ยินดีต้อนรับสู่รั้วบานเย็นเหลือง
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
นักเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม พร้อมเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ครูแม่เจดีย์ ประกาศความพร้อม
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
แม่เจดีย์วิทยาคม เตรียมความพร้อมครูก่อนเปิดเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ขอแจ้งกำหนดการรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
งานวันปัจฉิมนิเทศ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
กิจกรรม "Big Cleaning Day ต้านภัย COVID-19"
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64