ผลงานครู
ชื่อผลงาน : “การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขในการเรียน” “ความสุขในการเรียน เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียน”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วันติยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,21:49  อ่าน 680 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Active Blended Learning (ABL)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วันติยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2564,13:32  อ่าน 1280 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : EP. 01 ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วันติยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,14:20  อ่าน 892 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ บุญเถาว์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,10:40  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนันต์ภรณ์ ทะจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,10:11  อ่าน 466 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดี-คณิตศาสตร์เด่น ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนันต์ภรณ์ ทะจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,10:11  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน เครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามยุคลบาท
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,09:55  อ่าน 428 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการงานอาชีพ เนื่องในวันครู ปี 2564 สพม.เชียงราย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,09:54  อ่าน 423 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง “ACS Treasure Hunts” ทักษะสำคัญ สู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วันติยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,15:24  อ่าน 788 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วันติยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,15:22  อ่าน 845 ครั้ง
รายละเอียด..