ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพรหมพรรณ พรหมมายน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2558,21:14  อ่าน 714 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:13  อ่าน 790 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:13  อ่าน 670 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:12  อ่าน 723 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 59
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:12  อ่าน 829 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:12  อ่าน 811 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางเมธาวี จันต๊ะวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:00  อ่าน 698 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการฟัง พูดโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมุติ
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษฎพงษ์ นิตยารส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,16:09  อ่าน 688 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุจิรา พรหมปัญญา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,16:06  อ่าน 708 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิมล มัลลิกาวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,16:04  อ่าน 969 ครั้ง
รายละเอียด..