ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพรหมพรรณ พรหมมายน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2558,21:14  อ่าน 758 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:13  อ่าน 887 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:13  อ่าน 714 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:12  อ่าน 758 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 59
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:12  อ่าน 876 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:12  อ่าน 862 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางเมธาวี จันต๊ะวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:00  อ่าน 734 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการฟัง พูดโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมุติ
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษฎพงษ์ นิตยารส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,16:09  อ่าน 732 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุจิรา พรหมปัญญา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,16:06  อ่าน 754 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิมล มัลลิกาวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2558,16:04  อ่าน 1005 ครั้ง
รายละเอียด..