ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “To Be Number One”
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “To Be Number One” ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีของคณะครูและนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วันที่ 26 มิถุนายน 2561โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,16:50   อ่าน 244 ครั้ง