ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินโครงการโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสปลอดภัยไร้มลพิษ
          ผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประธานกรรมการการประเมินโครงการ โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ประจำปี 2561 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สพม.เขต 36 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าดำเนินการประเมิน ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,11:24   อ่าน 336 ครั้ง