ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู
          โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 เพื่อแสดงถึงความเคารพกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ลูกศิษย์ สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิด ความรัก ความเมตตา ของครูและศิษย์ รวมถึงได้จัดกิจกรรมพาน้องขึ้นม่อน 2561 ซึ่งเป็นการเดินเท้าขึ้นไปสักการะพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อการเป็นสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียน และเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนความรักต่อครูที่มีต่อศิษย์ ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกปี หลังจากพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมโพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,11:19   อ่าน 270 ครั้ง