ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ
           โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต โดยคณะครูและนักเรียนได้ปลูกต้น "กัลปพฤกษ์" ซึ่งมีดอกชมพูแกมเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2561,16:37   อ่าน 307 ครั้ง