ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
            โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ มาบรรยายความรู้เรื่อง "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนในยุค 4.0" รวมถึงการประชุมเตรียมการในการเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 280 ครั้ง