ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการ “แยกขยะ”
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ และกระทรวงทรัพยาธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมโครงการ “แยกขยะ” ลด 5 โรคยอดฮิต เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขยะเป็นอันตรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยงในการเกิด 5 โรคยอดฮิตที่มาจากขยะที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ในวันที่่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม


โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,12:23   อ่าน 484 ครั้ง