ข่าวประชาสัมพันธ์
การระดมความคิดเห็นโครงการ ม.จ.ค. ปลอดขยะ
               ว่าที่ร้อยโท ดร. ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม สภานักเรียน ตัวแทนห้องเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และคณะครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ในการระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการ ม.จ.ค. ปลอดขยะ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  วันที่ 29 มกราคม 2561
 
 
 
 
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 456 ครั้ง