ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 เป็นระยะเวลา 1 คืน 2 วัน เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาลูกเสือ-ยุวกาชาด ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรม มาพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ คุณธรรมตลอดจนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ นอกเหนือจากการฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การทดสอบความอดทน และทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้ลูกเสือ-ยุวกาชาดเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 - 27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม


โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2561,15:37   อ่าน 441 ครั้ง