ข่าวประชาสัมพันธ์
การทำบุญในโอกาสการต่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 58 ปี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สมาคมครูกับผู้ปกครองโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดงานทำบุญในโอกาสการต่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 58 ปี และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างกำแพงคอนกรีต ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม 80 พรรษาราชมังคลานุสรณ์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ในการนี้ มีแขกผู้มีเกียรติ คณะศิษย์เก่า และผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยอย่างมากมาย ซึ่งยอดเงินร่วมทำบุญ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ได้ถึง 287,330.93 บาท ขอผลบุญกุศลครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครับ ประสบแต่ความสุขความเจริญเทอญโพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,15:12   อ่าน 477 ครั้ง