ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายเสริมชัย กิตติวัฒนไพบูลย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับทราบความเจริญก้าวหน้า แนวทางบริหารจัดการโรงเรียน บทบาทของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนา หรือแก้ปัญหานักเรียนเมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม 80 พรรษารัชมังคลานุสรณ์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 420 ครั้ง