ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้เป็นสถานที่จัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ตามที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย ทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ มีความรู้รู้ประสบการณ์ในวิชาทหารที่เหมาะสม เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทหารกับประชาชน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคมอีกด้วย โดยมีนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 330 นาย ซึ่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้ส่งนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 66 นายเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ถึง 27 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 808 ครั้ง