ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ประจำปี 2560 โดยมีนายปรีชา จันทะสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดการอบรมนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การสูบบุหรี่ และดื่มสุราในสถานศึกษา  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมโพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 438 ครั้ง