ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนเวียงป่าวิทยาคม ในห้วง ๑๘ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 459 ครั้ง