ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ้งความรู้ความสามารถและความสนใจ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 595 ครั้ง