ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับมอบคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้รับมอบคอมพิวเตอร์จากร้านพีแอนด์เอ็ม คลีนิคคอมพิวเตอร์โดยการเช่าใช้ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 50 ชุด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป  วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมและนายปรีชา  จันทะสินธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้


โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,13:19   อ่าน 411 ครั้ง