ข่าวประชาสัมพันธ์
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดอบรมโครงการ"หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมโดยมีนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมจำนวน 63 คน และมีนายปรีชา จันทะสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 586 ครั้ง