ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม การประเมินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน (งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ภาพ/ข่าว)    
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,16:46   อ่าน 575 ครั้ง