ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครอง 1/2560
  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม 80 พรรษา ราชมังคลานุสรณ์ โดย ว่าที่ร้อยโท ดร. ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม รองผู้อำนวยการปรีชา จันทะสินธุ์ และครูศรชัย กาวิต๊ะ ได้พบปะกับผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน แนวทางบริหารจัดการโรงเรียน บทบาทของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นให้กับคณะครู และมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผลการเรียนดี  (งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ภาพ/ข่าว)โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 569 ครั้ง