ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา&หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประมิน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการประชุมเตรียมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายปรีชา จันทะสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรม ซึ่งจึดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมโพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2560,08:47   อ่าน 548 ครั้ง