ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บิหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลสำหรับการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมี นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประเมินครั้งนี้  โดยจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม


โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2560,08:44   อ่าน 508 ครั้ง