ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้จัดรูปแบบของการเลือกตั้งเหมือนกับการเลือกตั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งและได้ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปกครองในระบบประชาธิปไตย และเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยให้กับนักเรียนในโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 15.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หอประชุม 80 พรรษา ราชมังคลานุสรณ์  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมโพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,09:07   อ่าน 444 ครั้ง