คำสั่งโรงเรียนแจ้งครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ที่ 006 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มนักเรียนสนใจพิเศษ (ห้องเรียนคณิตศาสตร์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,10:10   อ่าน 426 ครั้ง