ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมคว้ารางวัลระดับชาติ
นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมสุดปัง
คว้ารางวัลระดับชาติ 3 รางวัล 
จาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
........................................
 
เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมากลุ่มนักเรียนชุมนุม Young Leaders for SDGs
โดยมี 
ครูสุพัตรา วันติยา และ ครูจิรัชญา ปัญโญใหญ่ เป็นครูที่ปรึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz  จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ได้รับรางวัล 3 รางวัลระดับชาติ ดังนี้
 
ชนัญธิดา มั่นกุง       ม.3/1
  วรุตม์ ศรีคำ             ม.3/1 
เสาวภา กันทะมัง     ม.3/1

โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ  ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง "
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สถาบันสร้างคนดี

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 415 ครั้ง