ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมแจ้งเปิดเรียน on site ปกติ ทั้งระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้รับอนุญาตให้เปิดเรียน on site ปกติ
ทั้งระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ภายใต้เงื่อนไข การเฝ้าระวัง และป้องกัน โรคระบาด Covid19
จึงขอแจ้งมายังผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านเพื่อทราบโดยทั่วกัน
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 239 ครั้ง