ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวบานเย็นเหลือง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
ระดับ สหวิทยาเขตเบญจมิตร ลำดับที่ 2 (จากจำนวน 11 โรงเรียน)
ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ลำดับที่ 8 (จากจำนวน 41 โรงเรียน)
 
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 54 ครั้ง