ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เพิ่มเติม
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ได้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นในตำบลแม่เจดีย์ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On-line, On-hand, On-demand ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2564,23:29   อ่าน 22 ครั้ง