ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย สพม.ชร.
วันที่ ๑ กรกฎาคม ดร.สมพร  สุขอร่าม ผอ.สพม.ชร. พร้อมด้วยนายอรรณพ  จูจันทร์ รองผอ.สพม.ชร. 
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  โดยว่าที่ร.ท.ทวีป  วงศ์ชาลีกุล ผอ.รร. ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน 
ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และเยี่ยมชมการจัดการเรียน
 
การสอนตลอดจนให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “Science for Sustainable Development” โดย สพฐ. 
 
และมอบนโยบาย รวมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 153 ครั้ง