ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อ covid19 ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ได้มีผู้ป่วยรายใหม่ในตำบลแม่เจดีย์  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On-line, On-hand, On-demand ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน
 
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 56 ครั้ง