ข่าวประชาสัมพันธ์
Active Blended Learning (ABL) การจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานเชิงรุก อบโจทย์การจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุคใหม่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 : ตอน ลักษณะเด่น
บทความทางวิชาการ

การจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานเชิงรุก
ตอบโจทย์การจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุคใหม่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ABL มีลักษณะเด่น ดังนี้
✅ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
✅ ผสมผสานความคิดรวบยอด กิจกรรม และเทคโนโลยี
✅ สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม
✅ ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมอย่างมีชีวิตชีวา
 
ครูสุพัตรา วันติยา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม.เชียงราย
คณะทำงานและวิทยากรโครงการ OBEC Young Leaders for SDGs สนก. สพฐ.
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 580 ครั้ง