ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันปัจฉิมนิเทศ
  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณเสริมชัย กิตติวัฒนไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ภายในงานมีการให้โอวาทของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  ทั้งนี้ยังมีการผูกข้อมือจากคณะครู นักเรียนมีการแสดงต่างๆของรุ่นน้องให้กับรุ่นพี่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
 
 
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 158 ครั้ง